FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY/PRACY W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGOKrok 1/12Informacje, które umieści Pan(i) w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY/PRACY W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO będą poddane weryfikacji, dlatego należy podać je w sposób pełny i zgodny z prawdą.

Czy jest Pan(i) zainteresowany(a) służbą czy pracą w ABW?

*