FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY/PRACY W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Krok 1

Informacje, które umieści Pan(i) w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY/PRACY W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO będą poddane weryfikacji, dlatego należy podać je w sposób pełny i zgodny z prawdą.

Oświadczam, że mam świadomość, iż zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tej ustawy oraz rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się do działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Oświadczam, że zostałem(-łam) poinformowany(-na) o przetwarzaniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego moich danych osobowych na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 ze zm).


do góry